CURS
DŽACTIVITATS DŽAPROFITAMENT FAUNISTIC
I LA SEVA REGULACIÓ

7, 12, 14, 21, 26 i 28 de Novembre i 3 de Desembre


Escola Forestal de Santa Coloma de Farners
Tlf.: (972)- 84.17.65
Fax.: (972)- 84.15.42
Casa "Xifra" s/n,
Sta. Coloma de Farners,
17430, Girona.
CATALUNYA
e-mail:
xifra@grn.es


1er Dia 7 Novembre (Divendres)

PRESENTACIO

9'30-10'00- Presentacio del curs per part del Cap del Servei de Proteccio i Gestio de la Fauna (Josep MȘ Masses).

EL MARC ADMINISTRATIU

10'00-11'30- La legislacio faunistica a Catalunya i els documents de
referencia (Lluis Mataix, Cap de la Seccio de Conservacio de la Natura del
SSTT del DARP de Girona).

12'00-14'00- La catalogacio dels espais segons la seva tipologia faunistica
(Jordi Ruiz, Cap de la seccio dŽActivitats Cinegetiques i piscicoles del
SPGF).

15'30-17'00- Els plans dŽAprofitament Cinegetic (MȘ Angels de Febrer,
Tecnic del servei de Proteccio i Gestio de la Fauna del DARP ).

17'00-18'30- Exemple de Pla dŽAprofitament Cinegetic (Francesc Kirchner,
Veterinari dŽEGFORSA).


2on Dia, 12 de Novembre (Dimecres)

LŽACTIVITAT CINEGETICA I

9'30-10'30- El paper de la Federacio de Caça a Catalunya. (Josep Hernandez,
Delegat de Caça Major i Delegat de Repoblacions de la Federacio Catalana de
Caça).

10'30-11'30- Les Societats de Caça: Tipus i requisits (Josep Hernandez).

12'00-14'00- Armament i municio (Agusti Alberdi, President de lŽAssociacio
Europea dŽArmers).

15'30-17'00- Els metodes de cacera i captura autoritzats. (Quim felip,
Tecnic de la Seccio de Conservacio de la Natura del DARP de Girona).

17'00-18'30- Valoracio i homologacio de trofeus de caça. (Josep MȘ Nogues,
Secretari de la Junta dŽHomologacio de Trofeus de Caça de la Comissio
Autonoma de Catalunya).


3er Dia, 14 de Novembre (Divendres)

LŽACTIVITAT CINEGETICA II

9'30-11'00- Els paranys i arts no autoritzades. (Josep Ballus, Tecnic del
Centre de Proteccio dels Animals).

11'30-13'30- El control de depredadors i salvatgines (Chema Lopez, Tecnic
del Servei de Proteccio i Gestio de la Fauna del DARP ).

15'30-18'00- Els agents de lŽautoritat en la regulacio de lŽactivitat
cinegetica. SEPRONA, Subteniente Molina
Unitat Central de Medi Ambient del Cos dŽEls Mossos dŽEsquadra
Els Agents Rurals
Els guardes de fauna (2 Guardes Majors).


4art Dia, 21 de Novembre (Divendres)

ACTIVITATS FAUNISTIQUES PARAL·LELES

9'00-10'30- Ensinistrament de gossos de caça i rastre. Els concursos. (Real
Academis de Razas Caninas).

11'00-12'30- Les granjes cinegetiques de caça menor de pel i ploma. (Jordi
Sureda, Director de la granja Faisa dŽOr i President de lŽAssociacio de
Criadors dŽEspecies Cinegetiques de Catalunya).

12'30-14'00- La falconeria (Manel Pomarol, Cap de la Seccio per al Foment
dŽEspecies Protegides del DARP ).

15'30-17'00- Els guarets de Fauna Salvatge. (Gloria Colom, Enginyera
agronoma)

17'00-18'00- Els concursos de cants dŽocells a Catalunya.


5e Dia, 26 de Novembre (Dimecres)

LA COMERCIALITZACIO DEL RECURS FAUNISTIC

9'30-11'30- El CITES i la seva aplicacio a Catalunya. (Fernando Cumplido,
Jefe del Servicio CITES a Catalunya).

12'00-14'00- El paper que juga el Zoo de Barcelona en la gestio faunistica
a Catalunya. (Lluis Colom, Conservador del Zoo de Barcelona i Assessor de
lŽAutoritat Cientifica CITES a Espanya).

15'30-17'00- La taxidermia i la naturalitzacio dŽanimals (Salvador Perez,
Taxidermista professional de lŽempresa "El Ciervo" ).

17'00-18'00- Els safaris cinegetics i fotografics (Josep MȘ Nogues, Medidor
Oficial del Consell Internacional de la Chasse CIC ).

18'00-19'00- La fauna com a recurs en els guiatges de Natura. (Lluis Motge
i Francesc Compte, Server, Associacio de Promocio Ambiental ).


6e Dia, 28 de Novembre (Divendres)

INSTITUCIONS I ACTIVITATS DESTINADES A LA PROTECCIO I CONEIXEMENT DE LA
FAUNA I

9'00-10'30- El Centre de Proteccio dels Animals. Les Societats Protectores
dŽAnimals. (Cristina Gine, Tecnic del Centre de Proteccio dels Animals).

11'00-12'30- Centres Col·laboradors i Nuclis Zoologics.

12'30-14'00- El CRAM (Ferran Alegre, Director de la Fundacio ).

15'30-17'00- El Centre de Recuperacio dŽAmfibis i Reptils de Catalunya. (
Albert Martinez, Director Cientific ).

17'00-18'30- Zoonosis (Lluis Picart, Veterinari ).


7e Dia, 3 de Desembre (dimecres)

INSTITUCIONS I ACTIVITATS DESTINADES A LA PROTECCIO I CONEIXEMENT DE LA
FAUNA II


9'30-11'00- El paper de les ONGŽs en la gestio del recurs faunistic.
(Miquel Rafa, Membre de DEPANA i WWF ).

11'30-13'30- La captacio dŽimatges de fauna: Tecniques i estrategies.
(Oriol Alamany, Documentalista de Natura ).

15'30-17'00- El grup catala dŽanellament. LŽanellament cientific aplicat a
lŽestudi de les poblacions dŽocells. (Raul Aymi, Grup Catala dŽAnellament
).

17'00-19'00- El paper de les Fundacions en la proteccio dŽespais dŽinteres
per la fauna. (Francesc Giro, Bioleg i membre el Patronat de la Fundacio
Natura ).


COORDINADORS

Francesc Cordoba i Monturiol, Bioleg. Professor de Gestio de Fauna de
lŽEscola Forestal de Sta. Coloma de Farners.
Xavier Domingo i Roura, Investigador. Centre de Recerca Ecologica i
Aplicacions Forestals (CREAF).
Anna Suquet i Fontana, Enginyer Tecnic Forestal.

MATRICULA

Escola Forestal de Santa Coloma de Farners
Tlf.: (972)- 84.17.65
Fax.: (972)- 84.15.42
Casa "Xifra" s/n,
Sta. Coloma de Farners,
17430, Girona.
CATALUNYA
e-mail: <
xifra@grn.es>