Primeres Jornades Ornitològiques

Conclusions

Ocells, Hàbitats i Gestió d’Espais Mediterranis

 

De l’1 al 4 de maig de 1997 es van realitzar a les viles de Fraga i Mequinensa, a la comarca del Baix Cinca, les Primeres Jornades Ornitològiques de la nostra història. Foren organitzades pel Centre Català d’Ornitologia (CCO), la Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO) i l’Estació Ornitològica del Baix Cinca (EOBC) que actuà com a entitat amfitriona. Amb la participació de 211 experts es van realitzar conferències, comunicacions i grups de treball, així com altres activitats de caire més lúdic, com ara excursions ornitològiques i actes festius i populars.

Les activitats paral·leles a les Jornades foren moltísimes, ja que començaren el 23 d’abril i ocuparen tots els dies des d’aquesta data i fins a l’11 de maig. Educació ambiental gratuïta per a 1.380 escolars, 19 excursions naturalistes per als joves, així com per als ornitòlegs que visitaren l’enclau a l’entorn de les Jornades ocuparen els actes centrals d’aquestes activitats. Un cicle de cinema naturalista, amb la participació dels millors cineastes ibèrics, xerrades, cursets i campaments d’anellatge completaren el programa.

 

PUBLICACIÓ DEL LLIBRE DE LES JORNADES

 

Sota la supervisió d’un extens i pluridisciplinar Comitè Científic s’editarà el llibre que recollirà les comunicacions i conferències. Més de 30 articles, notes i comunicacions de resultats dels grups de treball conformen el seu gruix principal. Els treballs procedeixen d’arreu la Península Ibèrica, així com la conca mediterrània i giren entorn al tema central d’aquestes primeres jornades:

‘Ocells, Hàbitats i Gestió d’Espais Mediterranis’.

 

El llibre serà enviat de franc a tots els inscrits a les Jornades.

Aquells altres interessats en rebre’l el poden adquirir a preu especial de pre-publicació (1.500 ptes. despeses d’enviament incloses) abans del 31 de desembre de 1997. Cal enviar un xec o gir postal a nom de Primeres Jornades Ornitològiques o fer un ingrés en el compte de les Jornades.

A partir de l’1 de gener de 1998 el preu serà de 3.000 ptes.

Nota per als autors dels treballs: El text ha d’ésser enviat seguint l’estructura standard habitual (títol, autor i adreça, resum en anglès, introducció, material i mètodes, etc.) en disquet (preferiblement en Word) i còpia a paper. Les taules i figures han d’anar en arxius apart. Tot plegat s’ha d’enviar abans de l’1 de novembre a l’adreça de les Jornades.

 

L’ADREÇA DE LES JORNADES

Primeres Jornades Ornitològiques.
Llista de correus. 50170 Mequinensa (Baix Cinca)
Telèfon 909 41·03·34

http://www.eobc.home.ml.org
E-mail: natura.baixcinca@bcn.servicom.es

compte de les Jornades: 3066.0007.13.0200304419

 

Conclusions dels Grups de Treball

 

l matí del 2 de maig es van realitzar set grups de treball. A cada un d’ells van assistir entre 11 i 38 participants, en representació d’un alt nombre d’entitats de tot arreu. Es resumeix ara la fitxa tècnica de cada un d’ells i els resultats més rellevants. S’adjunta ensems l’adreça de contacte del coordinador per a aquells que desitgeu afegir-vos a aquestes línies de treball encetades dins del nostres territoris i que tindran continuïtat en properes jornades ornitològiques.

 

Primer encontre d’anuaris ornitològics i Proposta de creació d’una coordinadora ibèrica.

Coordinació: CCO-SVO-EOBC i Gorosti (Navarra)

Adreça: Jordi Roses, Anuari Ornitològic de Catalunya, Oficina de correus, 25185 La Granja d’Escarp (Segrià)

Es van discutir els models d’anuaris ornitològics actuals a l’estat espanyol i es va confrontar el parer entre els coordinadors de diferents anuaris tot fent una crítica al sistema generalitzat de supervisió de registres. D’entrada sembla adient la proposta de Gorosti de crear una coordinadora ibèrica, tot i que es clou que el nivell actual és desequilibrat entre diferents regions d’Espanya i aquest alhora es troba lluny de l’estat assolit a d’altres territoris ibèrics com ara els països catalans o Euskalherria, fet que dificultarà aquesta desitjable convergència ibèrica. Els responsables d’anuaris presents mantindran el contacte i en bona mida les metodologies.

 

Anellatge

Coordinació i adreça: Juan Bernal (Equip d’Anellatge del CCO) c/ Montserrat, 125, 08915 Badalona (Barcelonès)

La disposició litoral i mediterrània dels països catalans és d’un gran interès alhora d’emprendre treballs coordinats entre els anelladors i llurs centres d’anellatge. Amb aquesta filosofia s’iniciaran projectes de recerca, inicialment dirigit als Banc de Dades de Biometries, treballs sobre espècies i trobades i campaments d’anellatge de calibració entre anelladors.

 

Primer encontre estatal d’estacions ornitològiques

Coordinació i adreça: Guillem Chacón (Estació Ornitològica del Baix Cinca) Mas Moixons · 50170 Mequinensa

Disset estacions ornitològiques emplaçades entre els Pirineus i Gibraltar manifestaren l’interès en treballar unides, seguint la dilatada experiència del CCO amb la seva xarxa d’estacions ornitològiques. Sens dubte les estacions són o han d’ésser també a Iberia com a Europa el focus primer de recerca, conservació i divulgació ornitològica. Es comença ara a treballar doncs en una Xarxa d’Estacions Ornitològiques a nivell mediterrani o ibèric. De moment es prepara un llibre sobre les estacions ornitològiques d’Iberia i un Banc de Dades de consulta telemàtica.

 

Birding

Coordinació i adreça: Kevin Hackett (MedBirds) Avgda. Verge de Montserrat, 44, 08440 Cardedeu (Vallès Oriental)

Indispensable és la connexió i implicació de les empreses de birdwatching amb l’entorn i les poblacions humanes que acullen els ‘turistes’. Defugir la massificació i prioritzar la conscienciació dels visitants i visitats, la sostenibilitat vers el medi i els recursos aplicats i sobretot la preservació de les espècies aguaitades han d’ésser els fonaments d’aquesta pràctica que creix ràpidament a les nostres terres.

 

Educació Ambiental i Avifauna

Coordinació i adreça: Jordi Rodríguez (Centre d’Interpretació del Riu Mogent) CCO Apartat 127, 08430 La Roca del Vallès

Els ocells són un recurs excel·lent per a l’educació ambiental, però l’equilibri entre l’ornitologia i l’educació ambiental és delicat atès que s’ha d’impregnar als xiquets entenen a l’ocell com un eix de partença per a tot un extens programa pedagògic, on l’au simbolitzi part d’un tot, englobant i implicant a l’ecosistema o la funcionalitat dels sistemes naturals. És un error considerar certes activitats de recerca ornitològica o al propi ocell com la finalitat del recurs.

 

Contra la caça amb parany

Coordinació i adreça: Marcelino Orà c/ Pintor Montoliu, 55, 12004 Castelló (Plana Alta)

Una coordinadora oberta a tots els grups conservacionistes d’arreu de l’estat espanyol i una campanya internacional de divulgació d’aquesta activitat de cacera il·legal, permesa per ambdues generalitats (valenciana i catalana) constitueix la columna de treball d’aquest grup que batallarà fort per aconseguir la prohibició d’aquestes pràctiques.

 

Projectes col·lectius als Països Catalans

Coordinació i adreça: Enrique Murgui, SVO Gran Via Marquès del Túria, 28, 46005 València

Els esmentats grups de treball en si ja són projectes col·lectius dels Països Catalans i la continuïtat de les Jornades Ornitològiques la millor garantia d’agermanament entre els ornitòlegs de les nostres terres. Per això s’ha començat a treballar ja en les Segones Jornades Ornitològiques, que es faran l’any 1999 al País Valencià, organitzades per la SVO (amfitriona), CCO, EOBC i obertes a d’altres organitzacions dels nostres països.