1eres Jornades
Ornitològiques

Ocells, Hàbitats i Gestió d'Espais Mediterranis


1 al 4 de Maig de 1997

Palau Montcada
22520 Fraga (Baix Cinca)
Tel.: (974) 47 25 33 / Fax.: (974) 47 07 23
E-mail: 106626,270322@compuserve.com

Conclusions de les jornades


Benvolguts/des companys/es,

Ens plau comunicar-vos la celebració de les PRIMERES JORNADES ORNITOLÒGIQUES d'àmbit català el propvinent 1 a 4 de maig de 1997 a Fraga i Mequinensa (Baix Cinca).
Com podreu imaginar per als naturalistes de les terres catalanes aquest és un moment històric, atès que han calgut molts anys d'anhel i espera per aconseguir tant desitjada fita. Seran possibles les Jornades mercès a l'estreta cooperació entre el Centre Català d'Ornitologia, la Societat Valenciana d'Ornitologia i l'Estació Ornitológica del Baix Cinca, amb el suport de l'Assemblea de Naturalistes de la Franja de Ponent.

Un cop en marxa, el projecte de les Jornades ha guanyat el suport d'altres organitzacions catalanes, estatals i europees, així com el recolzament de les administracions i entitats locals.

Com imaginareu organitzar-les ha estat tot un repte, i ara, ja podem afirmar que seran un èxit. Força companys (d'ací i de diferents països europeus) aportaran els seus coneiximents en forma de conferència, comunicació o pòster. A llurs coneiximents s'afegeixen set grups de treball (que inclouen alguns tant interessants com el 1er Encontre de responsables d'anuaris ornitològics dels Països Catalans o la primera trobada estatal d'estacions ornitològiques), excursions, un festival de cinema naturalista i tota mena d'actes populars i festius (grallers, correfocs, rock, cremat, aixecada d'un castell, ...), i un llarg etcètera més que inclou, entre d'altres, 19 dies (entre el 23 d'abril i l'11 de maig) d'activitats paral.leles obertes i gratuïtes per a tothom (cursos, campaments d'anellatge, etc.).

Com que el nostre desig és que les Jornades siguin itinerants per les nostres terres i alhora que hi pugui participar el màxim de grups naturalistes i conservacionistes us volem convidar a contribuir a les JORNADES. De la manera que vosaltres creieu més interessant: amb un grup de treball, presentant comunicacions o projectes del vostre grup, disposant d'una paradeta on vendre el vostre material, fent alguna activitat o acte paral.lel, allò que vosaltres lliurement vulgueu.

Si és deñ vostre interès contribuir a l'estudi i conservació dels ocells i la natura mitjançant aquestes primeres JORNADES teniu fins al 22 de març per contactar amb nosaltres i comentar-nos les vostres propostes i sugeriments. A finals de març farem la publicitat, cartells i fulletons i estaríeu inclosos entre les asociacions que hi col.laboren.